Raad

Expertise, raadgeving, presentaties en redactionele teksten

1- ONZEKER OVER EEN BESTAANDE SITUATIE :
Wie onzeker is over een zonne-energie-situatie, en onafhankelijk advies wenst, kan de vraag aan ons richten.  We proberen de klant te begeleiden en met goed advies de juiste conclusies te trekken.  In bepaalde gevallen kunnen we ook een en ander na rekenen en te adviseren aan de klant wat er best kan worden gedaan.  De klant blijft hier altijd  vrij om dan nadien zijn keuzes te maken.

Solutions

2- PRESENTATIES :
Groepen, clubs, verenigingen, scholen,… men kan interesse hebben om het wel en wee van PV, al of niet in vergelijk met de dagelijkse wereld, eens op een rijtje te zien.  Daarom kunnen we voor u misschien de passende presentatie maken, al of niet gekoppeld aan de entiteit die het ons vraagt.  Deze presentaties zijn logischerwijs altijd gericht op pro-hernieuwbare technologie, en we bewaken dat er nooit iemand in een verkeerd daglicht zou komen.

presentation1

3- TEKSTEN :
Redactionele teksten en eventueel handleidingen kunnen ook door ons worden samengesteld.  Ook uitgevers van tijdschriften kunnen door ons worden voorzien van teksten op afroep.  Dat kunnen teksten zijn die betrekking hebben op hernieuwbare technologie, maar ook teksten in het kader van (elektro-) techniek bij het kamperen en energiesystemen voor expeditie.

 Close-Up Typewriter Keys

Hernieuwbare Energie ontwikkeling